LetniskoKoruszka.pl

Regulamin pobytu LETNISKO koruszka

REGULAMIN OBIEKTU LETNISKO KORUSZKA

                                                             Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu. 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA na terenie całego ośrodka letniskowego.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem pobytu. Forma płatności: przedpłata na konto,  gotówka lub bon turystyczny.

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty. 
 3. Cena zawiera udostępnienie: wody, prądu, parkingu (maksymalnie 1 auto na domek), pościeli, ręczników, grilla.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej. 
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. 
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka. 
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności. 
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu. 
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana. 
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi. 
 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości (oraz doznanych urazów). Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. 
 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien. 
 14. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 1 auto do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy. W przypadku większej ilości aut pobierana jest opłata 10zł/dobę od samochodu.
 15. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią. 
 16. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
 17. Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całego ośrodka. 
 18. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych, mycia i sprzątania pojazdów na terenie posesji. 
 19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym (regulamin pobytu poniżej). 
 20. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. 
 21. Goście proszeni są wyrzucanie śmieci do pojemnika zbiorczego koło domku a w przypadku zapełnienia do miejsca z koszami przy bramie wjazdowej.
 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. 
 23. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę. 
 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano. Na terenie całego obiektu – w miejscach wspólnych jest zakaz używania głośników przenośnych itp. , w obrębie domku należy użytkować głośnik tak aby nie zakłócać wypoczynku innym mieszkańcom obiektu. Stawiamy w Ostoi Koruszce na głosy natury a nie umpa umpa 🙂
 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. 
 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji. 
 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Milicza. 
 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu. 
 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu. 
 30.  Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą za prąd (40zł/dobę). 
 31. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. Kara za niestosowanie do zakazu wynosi 500zł oraz następuje konfiskata sprzętu. Obowiązuje również zakaz kąpieli w stawie. 
 32. Poza zakazami i nakazami 🙂 prosimy się relaksować, korzystać z hamaków, ławeczek, kajaków (zgodnie z cennikiem) my zaś służymy pomocą i wsparciem w razie pytań i problemów.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę. 
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. 
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją. 
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji. 
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.
 6. Koszt pobytu zwierzęcia to 10zł/dobę.